Nurt Równoległy
Szczepionki stały się kością niezgody. Ludzie po obu stronach barykady nie umieją ze sobą rozmawiać. Latem 2021 roku poznawałem antysystemowców, alternatywnych medyków i antyszczepionkowców, obserwowałem ich protesty i festiwale. Rozmawiałem z liderami tych ruchów i naukowcami, którzy analizują zmiany społeczne. Próbuję zrozumieć ten nowy, silny nurt. 
#1
#2
#3
#4
#5
#6