Nurt Równoległy
Szczepionki stały się kością niezgody. Latem 2021 roku poznawałem antysystemowców, alternatywnych medyków i antyszczepionkowców, obserwowałem ich protesty i festiwale. Rozmawiałem z liderami tych ruchów i naukowcami, którzy analizują zmiany społeczne. Próbuję zrozumieć ten nowy, silny nurt.